Bestsellers
Sort by
Show result

ISBN : 9789834722074

RM19.95
 • Suitable for all kinds of inkjet printers
 • Excellent for photo reproductions
 • Vivid and clear image without blotting
 • Support 5760dpi
RM6.00

BRAND: PENTEL
ART NO: WFRS-18

RM29.90

Art No : KPP-230G

 • Suitable for all kinds of inkjet printers
 • Excellent for photo reproductions
 • Vivid and clear image without blotting
 • Support 5760dpi
RM8.00

Hingga 15hb Julai 2019

Kandungan 

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514).

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan) (Pengecualian) 1995.

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar dalam Perindustrian) 1996.

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatan kuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1997

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997

Perintah Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamtan dan Kesihatan) 1997

Perintah Keselamatan Kesihatan Pekerjaan  (Larangan Penggunaan Bahan) 1999

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan Perlabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pendedahan Bising) 2019

 

RM25.00
 • Suitable for all kinds of inkjet printers
 • Excellent for photo reproductions
 • Vivid and clear image without blotting
 • Support 5760dpi
RM7.00

ISBN: 9789678924009

RM10.00

BRAND: G'SOFT
ART NO:WP-GS-494(30PCS)

RM18.00
PUBLISHER: PAN ASIA
ISBN: 978-967-466-066-6
RM35.90
BRAND: PENTEL
ART NO: PTS-15
RM9.90

Kandungan/Contents

 • Kaedah-kaedah Pesuruhjaya Sumpah 2018
 • Commissioners for Oath Rules 2018
RM15.00

Art No: MSH-5P
ISBN: 8804819086222

RM16.40

ISBN: 9789678923958

RM17.50