PELANGI
PELANGI
Sort by
Show result

ISBN:9789830094328

RM30.95

ISBN:9789830094342

RM34.95

ISBN:9789830094366

RM34.95

ISBN:9789830094335

RM30.95

ISBN : 9789830090115

RM16.95

ISBN : 9789830090122

RM16.95
 • Berdasarkan sukatan pelajaran terbaharu.
 • Soalan mencabar dan berkualiti yang disediakan mengikut subtopik
 • Jawapan cadangan yang berkualiti untuk melatih pelajar menjawab soalan dengan berkesan
 • Tip Pemeriksa disediakan untuk membantu pelajar menjawab soalan dengan baik
 • Kesalahan Lazim menunjukkan kesilapan umum yang sering dilakukan oleh pelajar semasa menjawab soalan.
 • Kertas Model yang mengikut format pentaksiran STPM terbaharu disediakan sebagai ujian persediaan.
RM28.95
 • Based on the latest syllabus
 • Arranged according to sutopics
 • Tips to guide students in answering questions efeectively
 • Common Errors to show common mistakes frequently made by students while answering questions.
 • Model Paper which follows the latest STPM assessment format to prepare students for the actual exam.
RM30.95
 • Based on the latest syllabus
 • Arranged according to sutopics
 • Tips to guide students in answering questions efeectively
 • Common Errors to show common mistakes frequently made by students while answering questions.
 • Model Paper which follows the latest STPM assessment format to prepare students for the actual exam.
RM30.95

Siri Q&A STPM ialah siri yang memuatkan SOALAN dan JAWAPAN yang menepati piawai STPM. Siri ini disediakan khas untuk membantu pelajar menguasai teknik-teknik menjawab soalan dengan baik.

RM30.95
 • Based on the latest syllabus
 • Arranged according to sutopics
 • Tips to guide students in answering questions efeectively
 • Common Errors to show common mistakes frequently made by students while answering questions.
 • Model Paper which follows the latest STPM assessment format to prepare students for the actual exam.
RM30.95
 • Berdasarkan sukatan pelajaran terbaharu.
 • Soalan mencabar dan berkualiti yang disediakan mengikut subtopik
 • Jawapan cadangan yang berkualiti untuk melatih pelajar menjawab soalan dengan berkesan
 • Tip Pemeriksa disediakan untuk membantu pelajar menjawab soalan dengan baik
 • Kesalahan Lazim menunjukkan kesilapan umum yang sering dilakukan oleh pelajar semasa menjawab soalan.
 • Kertas Model yang mengikut format pentaksiran STPM terbaharu disediakan sebagai ujian persediaan.
RM28.95
 • Based on the latest syllabus
 • Arranged according to sutopics
 • Tips to guide students in answering questions efeectively
 • Common Errors to show common mistakes frequently made by students while answering questions.
 • Model Paper which follows the latest STPM assessment format to prepare students for the actual exam.
RM30.95
 • Nota Padat
 • Galeri i-THINK
 • Praktis Formatif
 • Kertas Pentaksiran Tingkatan 1 & 2
 • Kertas Model PT3
 • Jawapan Disediakan
RM19.95
 • Nota padat
 • Praktis berorientasikan PT3
 • Kertas Model PT3
 • Info Visual
 • Jawapan Disediakan
RM19.95
 • Nota padat
 • Galeri i-Think
 • Kertas Model PT3
 • Jawapan Disediakan
RM19.95

ISBN : 9789830093888

RM36.95

ISBN : 9789830093796

RM36.95