Latest Products
Sort by
Show result
 • 4 Set Kertas Model
 • Bank Soalan (Soalan terpilih PT3 Tahun-tahun lepas)
 • Jawapan Lengkap Disediakan
RM8.95

Buku Kertas Soalan Peperiksaan PT3 Bahasa Inggeris ini mengandungi Kertas Model format terbaharu PT3 2019 bagi Kertas 1: Pemahaman dan Kertas 2: Penulisan. Turut dimuatkan Bank Soalan (Soalan Terpilih kertas soalan sebenar PT3 tahun-tahun lepas). Setiap soalan disertakan jawapan lengkap.

RM6.95
 • 4 set kertas model
 • jawapan lengkap disediakan
RM5.95

Siri Bank Soalan KBAT SPM ditulis khas untuk membantu murid meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, Murid dibekalkan dengan soalan-soalan KBAT yang setaraf dengan soalan-soalan KBAT dalam peperiksaan SPM yang sebenar

Ciri-ciri istimewa buku ini :

 • soalan berbentuk KBAT yang disusun mengikut bab-bab dalam sukatan pelajaran  Tingkatan 4 & tingkatan 5
 • Penandaan kata tugas KBAT yang merujuk kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta
 • contoh soalan KBAT berserta jawapan
 • soalan mirip SPM
 • Jawapan Cadangan
RM9.50
 • 5 set kertas percubaan
 • KBAT
 • Jawapan
RM4.90
 • 5 set kertas percubaan
 • soalan klon PT3
 • KBAT
 • Jawapan
RM4.90
 • 4 set kertas percubaan
 • soalan klon PT3
 • KBAT
 • Jawapan
RM4.90
 • 6 set Kertas Percubaan
 • Jawapan
RM4.90
 • 3 Model Test Papers
 • 1 SPM Forecast Model Test Paper
 • Reliable Precise Answer Key
RM5.90

Buku kertas soalan peperiksaan PT3 Mathematics ini mengandungi Kertas Model format terbaharu PT3 2019. Turut dimuatkan Bank Soalan (Soalan terpilih kertas soalan sebenar PT3 tahun-tahun lepas). Setiap soalan disertakan jawapan lengkap.

RM8.95

Buku Analisis Bertopik SPM ini diterbitkan khusus sebagai rujukan kepada calon SPM untuk membuat persedian menghadapi peperiksaan sebenar SPM

 • Soalan-soalan sebenar SPM dari tahun 2012-2018 yang disusun mengikut topik pembelajaran memudahkan murid mengulang kaji
 • Jawapan Lengkap yang disertai ulasan dapat membantu murid memahami kehendak soalan
RM16.95

Buku Analisis Bertopik SPM ini diterbitkan khusus sebagai rujukan kepada calon SPM untuk membuat persedian menghadapi peperiksaan sebenar SPM

 • Soalan-soalan sebenar SPM dari tahun 2012-2018 yang disusun mengikut topik pembelajaran memudahkan murid mengulang kaji
 • Jawapan Lengkap yang disertai ulasan dapat membantu murid memahami kehendak soalan
RM21.95

Buku Analisis Bertopik SPM ini diterbitkan khusus sebagai rujukan kepada calon SPM untuk membuat persedian menghadapi peperiksaan sebenar SPM

 • Soalan-soalan sebenar SPM dari tahun 2011-2018 yang disusun mengikut topik pembelajaran memudahkan murid mengulang kaji
 • Jawapan Lengkap yang disertai ulasan dapat membantu murid memahami kehendak soalan
RM21.95

Buku Analisis Bertopik SPM ini diterbitkan khusus sebagai rujukan kepada calon SPM untuk membuat persedian menghadapi peperiksaan sebenar SPM

 • Soalan-soalan sebenar SPM dari tahun 2012-2018 yang disusun mengikut topik pembelajaran memudahkan murid mengulang kaji
 • Jawapan Lengkap yang disertai ulasan dapat membantu murid memahami kehendak soalan
RM17.95
 • Blog perniagaan
 • Praktis SPM
 • Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
 • Kertas Model SPM
 • Jawapan Cadangan
RM35.10
 • 5 set Kertas Model SPM
 • 1 Set Kertas Ramalan SPM
 • Menepati Piawai SPM Terkini
 • Jawapan Lengkap
RM5.30
 • 3 Model Test Papers
 • 1 SPM Forecast Mode test paper
 • Reliable Precise Answer Key
RM6.50
 • 3 Set Kertas Model SPM
 • 1 Set Kertas Ramalan SPM
 • Menepati Format Peperiksaan SPM terkini
 • Analisis Soalan SPM
 • Jawapan Lengkap
RM4.90
 • 4 sets of SPM Model Test Papers
 • Integration of HOTS
 • Teacher's Pick from continuous Writing Provided
 • Varied questioning techniques & Different Levels of difficulty
 • Reliable precise Answer Key
 • Builds confidence for SPM and school exam
RM5.30
 • Buku Rujukan dengan Pendekatan Komik + Nota + Praktis
 • 100% Berdasarkan Silibus KSSR Tahun 4.5.6
 • Pendekatan Komik yang lebih santai dan mudah difahami
 • Penekanan Konsep Kata Kunci dalam Nota
 • Praktis dengan Elemen Peperiksaan Terkini
 • Penerapan KBAT dan i-THINK
 • Persembahan yang segar dan Berwarna-warni
RM17.50