RM25.00
ILBS : Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Peraturan-peraturan & Perintah-perintah
Price RM25.00
Product SKU 0311335360
Brand ILBS
Availability 3
Quantity
Description
Highlight

Hingga 15hb Julai 2019

Kandungan 

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514).

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan) (Pengecualian) 1995.

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar dalam Perindustrian) 1996.

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatan kuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1997

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997

Perintah Keselamatan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamtan dan Kesihatan) 1997

Perintah Keselamatan Kesihatan Pekerjaan  (Larangan Penggunaan Bahan) 1999

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan Perlabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pendedahan Bising) 2019

 

ILBS : Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Peraturan-peraturan & Perintah-perintah

Hingga 15hb Julai 2019

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews
What's in the box

ISBN : 9789678928007